Les empremtes de la llum Imprints of light

Si no se muestra el tráiler, acepta las cookies o bien accede a VIMEO: https://vimeo.com/631725507

If you don't see the trailer, please accept our cookies or watch the trailer on VIMEO: https://vimeo.com/631725507

Ficha Técnica Technical Sheet

Sinopsis Synopsis

[CAS]
De las imágenes en movimiento al nacimiento del séptimo arte. Del celuloide al cine digital en nuestras manos. Un breve recorrido por la Historia del cine.

[CAT]
De les imatges en moviment al naixement del setè art. Del cel·luloide al cinema digital a les nostres mans. Un breu recorregut per la Història del cinema.

[EN]
From moving images to the birth of the seventh art. From celluloid to digital cinema in our hands. A brief journey through the history of cinema.

Cartel

Fecha y lugar de Producción
Date and place of production

4/2022. Girona. Barcelona. Cataluña. España

Idioma [Subtítulos]
Language [Subtitles]

Catalán [Catalán, Castellano, Inglés]

Catalan [Catalan, Spanish, English]

Cámara. Pantalla. Color. Sonido
Format. Ratio. Colour. Sound

Full HD (Canon 6D Mark II) 25 fps. 16/9
Blanco y Negro. Estéreo

Duración
Runtime

3:49

¿Es obra de estudiante?
Student Film?

No

¿Primera o segunda obra?
1st or 2nd work as director?

No

Más Información More Information

Resumen del Palmarés Festival history summary

1
17

Estreno Absoluto World Premiere:
Certamen de Cine Corto de Salas de los Infantes. 5/2022. España Spain

Estreno Internacional International Premiere:
Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus, ULL NU. 5/2022. Andorra Andorra

Estreno en el País de Producción Country of Production Premiere:
Certamen de Cine Corto de Salas de los Infantes. 5/2022. España Spain

Rubén Seca DirecciónDirector

Biografía Biography

[CAT]
Nascut en 1991 a Bayreuth (Alemanya), de pares espanyols, resideix a Barcelona des de 1994, cursant els estudis bàsics a l'Escola Alemanya de Barcelona i després a l'Escola Suïssa de Barcelona. Realitza el Grau de Dret en la Universitat de Barcelona, el Màster d'Advocacia en la UOC, i aprova l'Examen Estatal d'Advocacia, obtenint el títol d'advocat. No obstant això, durant la carrera de Dret descobreix la seva gran passió pel cinema i dedica la major part del temps a anar a la Filmoteca i s'inicia com a crític de cinema en Festivals de cinema com ara Berlinale, Sitges o Sant Sebastià, als quals porta assistint sens falta des de 2014.
La seva primera incursió acadèmica al cinema és en 2015, quan cursa Iniciació al guió en la Escola de Cinema de Barcelona (ECIB). En 2016 inicia els seus estudis de la Diplomatura de Direcció en ECIB. Al març de 2017 filma el seu primer curtmetratge d'escola, Solitud que té ja un recorregut per Festivals. Des de llavors ha estat sempre molt actiu i fins avui, ha realitzat quinze curtmetratges, tots escrits i dirigits per ell, entre els quals destaquen Finca Règia, Reminiscència o Esculpiendo en la memoria, aquest últim collita més de 80 seleccions i 15 premis, sent el curtmetratge guanyador de l'edició de 2018 del Notodofilmfest, amb el jurat compost per Rodrigo Sorogoyen, Guillermo Arriaga, Irene Blecua, Paula Ortiz i Javier Fesser. En 2019 finalitza els seus estudis de cinema, però segueix la seva formació pel seu compte assistint a tallers de cinema de cineastes com ara José Luis Guerin, Jaime Rosales, Víctor Erice, Albert Serra, Paulino Viota, Celia Rico, Meritxell Colell, Nicolas Philibert, Eugène Green, Eric Pauwels, Pedro Costa, etc.
Paral·lelament se centra en tirar endavant molts dels seus projectes: comença a rodar un llargmetratge documental titulat The Pisoft project, que porta filmant des de llavors, al voltant d'un inventor que està construint-se la seva pròpia casa bioclimàtica autosostenible, enmig del nucli urbà. Paral·lelament, comença a desenvolupar el que espera que sigui el seu primer llargmetratge documental, titulat Los Cangrejos, projecte seleccionat al juliol 2021 al Mallorca Talent Lab, dins del Atlantida Film Fest de FILMIN. Comença al seu torn a escriure el seu primer llargmetratge de ficció, en el procés de la qual continua immers.
En 2021 decideix iniciar també la seva pròpia aventura com a productor i constitueix la seva pròpia empresa productora de cinema independent, Shoji Films, amb l'objectiu de donar sortida als seus propis projectes, així com futures apostes de cinema d'autor.

[ES]
Nacido en 1991 en Bayreuth (Alemania), de padres españoles, reside en Barcelona desde 1994, cursando los estudios básicos en la Escuela Alemana de Barcelona y luego en la Escuela Suiza de Barcelona. Realiza el Grado de Derecho en la Universidad de Barcelona, el Máster de Abogacía en la UOC, y aprueba el Examen Estatal de Abogacía, obteniendo el título de abogado. No obstante, durante la carrera de Derecho descubre su gran pasión por el cine y dedica la mayor parte del tiempo en ir a la Filmoteca y se inicia como crítico de cine en Festivales de cine tales como Berlinale, Sitges o San Sebastián, a los que lleva asistiendo sin falta desde 2014.
Su primera incursión académica en el cine es en 2015, cuando cursa Iniciación al guión en la Escola de Cinema de Barcelona (ECIB). En 2016 inicia sus estudios de la Diplomatura de Dirección en ECIB. En marzo de 2017 filma su primer cortometraje de escuela, Solitud que tiene ya un recorrido por Festivales. Desde entonces ha estado siempre muy activo y hasta la fecha, ha realizado quince cortometrajes, todos escritos y dirigidos por él, entre los que destacan Finca Règia, Reminiscència o Esculpiendo en la memoria, éste último cosecha más de 80 selecciones y 15 premios, siendo el cortometraje ganador de la edición de 2018 del Notodofilmfest, con el jurado compuesto por Rodrigo Sorogoyen, Guillermo Arriaga, Irene Blecua, Paula Ortiz y Javier Fesser. En 2019 finaliza sus estudios de cine, pero sigue su formación por su cuenta asistiendo a talleres de cine de cineastes tales como José Luis Guerin, Jaime Rosales, Víctor Erice, Albert Serra, Paulino Viota, Celia Rico, Meritxell Colell, Nicolas Philibert, Eugène Green, Eric Pauwels, Pedro Costa, etc.
Paralelamente se centra en tirar adelante muchos de sus proyectos: empieza a rodar un largometraje documental titulado The Pisoft Project, que lleva filmando desde entonces, alrededor de un inventor que está construyéndose su propia casa bioclimática autosostenible, en medio del casco urbano. Paralelamente, empieza a desarrollar el que espera que sea su primer largometraje documental, titulado Los Cangrejos, proyecto seleccionado en julio 2021 en el Mallorca Talent Lab, dentro del Atlantida Film Fest de FILMIN. Empieza a su vez a escribir su primer largometraje de ficción, en cuyo proceso sigue inmerso.
En 2021 decide iniciar también su propia aventura como productor y constituye su propia empresa productora de cine independiente, Shoji Films, con el objetivo de dar salida a sus propios proyectos, así como futuras apuestas de cine de autor.

[EN]
Born in 1991 in Bayreuth (Germany), to Spanish parents, he has lived in Barcelona since 1994, studying basic studies at the German School of Barcelona and then at the Swiss School of Barcelona. He completed a Law Degree at the University of Barcelona, a Master's Degree in Law at the UOC, and passed the Lawyer State Exam, obtaining the lawyer title. However, during his law degree, he discovered his great passion for cinema and spent most of his time going to the Filmoteca and began as a film critic at film festivals such as Berlinale, Sitges or San Sebastián, to which has been attending without fail since 2014.
In 2016 he decided to start from zero and began his studies in Film Directing at ECIB. In March 2017 he filmed his first school short film, "Solitude". Since then he has always been very active and to date, he has made fifteen short films, all written and directed by him, among which are "Finca Règia", "Reminiscència" or "Esculpiendo en la memoria", the latter harvesting more than 80 selections and 15 awards. In 2019 he finished his film studies, but continued his training on his own by attending film workshops of filmmakers such as José Luis Guerin, Jaime Rosales, Víctor Erice, Albert Serra, Paulino Viota, Celia Rico, Meritxell Colell, Nicolas Philibert, Eugène Green, Eric Pauwels, Pedro Costa, etc.
In turn, he attends as many masterclasses as he can, from filmmakers such as: Carlos Saura, Dardenne brothers, Arturo Ripstein, Mauro Herce, Andrés Duque, Paul Schrader, Luis Ospina, Carla Simón, Carlos Marques- Marcet, Lucrecia Martel, Patricio Guzmán, Xu Haofeng, Serge Lalou, Quay brothers, Boris Lehman, Maria de Medeiros, Santiago Racaj, etc
At the same time, he focuses on carrying out many of his projects: he begins to shoot a documentary film entitled "The Pisoft project", which he has been filming by his own since two years ago, around an inventor who is building his own self-sustaining bioclimatic house, in the middle of the urban area. At the same time, he begins to develop what he hopes will be his first documentary feature film, entitled "Los Cangrejos", which was present at the Mallorca Talent Lab in july 2021 (Atlantida Film Fest, of FILMIN). He has also begon to write his first fiction feature film, in which process he is still immersed.
In 2021 he also decided to start his own adventure as a producer and set up his own independent film production company, Shoji Films, with the aim of launching his own projects, as well as future auteur films.

 • Miembro de: DAMA
 • Residente en Current location
  Barcelona. Cataluña. España
 • Año y lugar de nacimiento Year and place of birth
  1991. Bayreuth. Alemania

Datos de Contacto Contact info

Foto director

Biofilmografía Biofilmography

 • Solitud (2017). Cortometraje
 • Esculpiendo en la memoria (2018) 80 selecciones, 14 premios. Ganador Notodofilmfest.
 • Perenne (2019). Cortometraje
 • RAmén (2019). Cortometraje
 • El hombre cono (2019). Cortometraje
 • El tercer sombrero (2019). Cortometraje
 • Finca Règia (2020). Cortometraje
 • Reminiscència (2020). Cortometraje
 • Entropía (2020). Cortometraje
 • Les empremtes de la llum (2022) . Cortometraje
 • Ouroboros (2022). Cortometraje

 • Biofilmografía Biofilmography

Rubén Seca Productor/a Producer

Biofilmografía Biofilmography

Shoji Films nace por el amor que sentimos por el cine como arte. Un arte capaz de filmar los sueños. Nuestra motivación es hacer realidad proyectos de forma indiferenciada, documental y ficción, para la pequeña y la gran pantalla, que busquen, no solo contar una historia singular e interesante, sino que también cuiden la forma y la estética con la que se narra. Historias que transmitan, atrapen y a menudo hagan reflexionar al espectador.
Apostamos por proyectos de cine de autor, ofreciendo oportunidades a los nuevos realizadores, que reflejen los valores que se quieren transmitir desde la productora: creatividad, talento, compromiso social, y sobre todo, amor por el séptimo arte.

 • Residente en Living at:
  Barcelona. Cataluña. España
 • Año y lugar de nacimiento Year and place of birth:
  1991. Bayreuth. Alemania

Toni Espinosa Productor/a Producer

Biofilmografía Biofilmography

Ubicado en el corazón de la zona que limita dos barrios con una fuerte personalidad, Gràcia y el Eixample, Cinemes Girona comenzó su aventura en 2010, cuando un grupo de productores, distribuidores y exhibidores unieron sus esfuerzos para no dejar perder otra sala de cine. Desde el principio hay dos líneas complementarias que marcan claramente nuestra programación. La primera es la defensa de la diversidad; la segunda, la defensa del talento local. En nuestra programación encontraréis lo mejor del cine europeo, pero también sesiones semanales de cine asiático y latinoamericano. Esto es posible gracias a la colaboración que desde hace años mantenemos con Casa Asia y Casa América de Catalunya, que diseñan una exquisita programación y ayudan en la difusión. Por otra parte, tratamos de dar visibilidad a las producciones nacionales. Consideramos que forma parte de nuestras obligaciones el cuidar de los creadores locales para dar continuidad a una larga tradición de buenos cineastas de nuestro país.

 • Residente en Living at:
  Girona. Cataluña. España
 • Año y lugar de nacimiento Year and place of birth:
  1970. Girona. Cataluña. España

Lista de Festivales y Premios Festivals and Awards list

1 premios awards
 • Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus, ULL NU. Millor Direcció (Accèssit). Estreno Internacional International Premiere . Registro externo a MMS
17 selecciones festivals
 • Rencontres du court-métrage Image In Cabestany (3/2023). Francia France. Estreno Nacional National Premiere at France . Registro externo a MMS
 • La Mida no importa (1/2023). España Spain
 • Concurso de Cortos RNE (11/2022). España Spain
 • Festival de Cinema de Girona (11/2022). España Spain
 • FILMETS Badalona Film Festival (10/2022). España Spain
 • Ribadedeva en Corto-REC (10/2022). España Spain
 • Premis Miquel Fàbregues (10/2022). España Spain
 • Festival Gollut (9/2022). España Spain
 • Arouca Film Festival (9/2022). Portugal Portugal. Estreno Nacional National Premiere at Portugal
 • Picknic Film Festival (8/2022). España Spain
 • Festival de Cortos de Carabanchel (7/2022). España Spain
 • Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE) (7/2022). España Spain
 • Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus, ULL NU (5/2022). Andorra Andorra. Estreno Internacional International Premiere . Registro externo a MMS
 • Certamen de Cortometrajes Decortoán Joven (5/2022). España Spain
 • Premis Castellitx de Curtmetratges en Català (5/2022). España Spain
 • Certamen de Cine Corto de Salas de los Infantes (5/2022). España Spain. Estreno Absoluto World Premiere
 • MICC -Mostra Internacional de Curtmetratges de Les Corts (6/2023). España. Registro externo a MMS

Distribución por países de las selecciones List of festivals by nation

 • 14 selecciones en el País de Producción, España Festivals at Production Country, Spain
 • 3 selecciones internacionales International festivals

El cortometraje ha participado en festivales en: España, 13 festivales, Portugal, 1 festivales, Francia, 1 festivales, Andorra, 1 festivales.

This short film has been shortlisted at festivals at: Spain, 13 festivals, Portugal, 1 festivals, France, 1 festivals, Andorra, 1 festivals.

Además, el cortometraje ha participado en festivales en: España, 1 selecciones.